Solfrid - Yvonne - Marianne og Therese var på besøk i Christiania