Er`n Jan Otto blitt litt "femi" ? Han bruker København weekenden til å sy gardiner !!!!!!!