Tanja....og Erik varmer opp til besøk på Casino....